מערכת שעות

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
מעורב
08:30 -10:00
מתחילים
08:30 -10:00
מעורב
08:30 -10:00
 —
מתקדמים
18:00 -19:30
מתחילים
18:00 -19:30
 

מעורב

20:30-19:00

ממשיכים
18:30 -20:00
מעורב
18:00 -19:30
ממשיכים
20:00 -21:30